Zakończenie obchodów 35-lecia KST Galerii pod Kasztanem

plakat a3-2 (1)

Krynickie Stowarzyszenie Twórców Galeria „Pod Kasztanempowstało w 2009 r. na podwalinach Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, który w Krynicy-Zdroju istniał od 1988 r. Nowopowstałe Stowarzyszenie przejęło historię oraz wszystkie osiągnięcia funk­cjonującego wcześniej oddziału TPSP. Prezesem Zarządu, wcze­śniej TPSP w Krynicy-Zdroju, a obecnie Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Ga­leria „Pod Kaszta­nem” była Grażyna Petryszak - znana krynicka malarka. Wraz z mężem krynickim fotografem Andrzejem Petryszakiem, zajmowała się działalnością KST nieprzerwanie od 1998 do śmierci w 2019 r. Artyści, a także wszyscy zainteresowani sztuką wiele jej zawdzięczają. Krynickie Stowarzyszenie Twórców skupia malarzy, rzeźbiarzy i poetów z Krynicy- Zdroju i powiatu nowosądeckiego. Celem Stowarzyszenia jest promowanie środowiska twórczego poprzez organi­zowanie wystaw malar­stwa i rzeźby, spotkań literac­kich. Wyda­wane są też książki z poezją i malarstwem rodzimych twórców. Kryniccy Artyści z powodze­niem biorą udział w konkursach sztuki, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Stowarzyszenie nawiązuje kontakty artystyczne z ludźmi kultury i sztuki także poza Sądec­czyzną wymieniając doświadczenia. Organizowane plenery to przejaw potrzeby i chęci wspólnego działania artystów, możliwość integracji różnych środowisk twórczych, to chwila wytchnienia ale też intensywnej pracy twórczej.

Siedzibą Stowarzyszenia w Kry­nicy-Zdroju jest Galeria „Pod Kasztanem”.  Galeria dla Kry­nickich Twórców sztuki i litera­tury jest miejscem bardzo ważnym. Odbywają się w niej spo­tkania z ludźmi kultury i sztuki oraz literackie z poetami i pisarzami. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, kultu­ralnymi, bibliotekami, szkołami i muzeami - nie tylko na Sądecczyźnie. Artyści biorą udział w au­kcjach i akcjach charytatyw­nych. Ogromnie ważne dla krynickiej, twórczej społeczności jest to, aby ludzie w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami mogli coś razem zrobić - realizując pomysły, spełniając marzenia twórcze, dawać innym możliwość przeżywania sztuki, poezji czy muzyki.

Za cało­kształt pracy na rzecz kultury, Stowarzyszenie otrzymało od Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Jabłko Sądeckie”, a w 2013 r. zostało wyróżnione Statuetką „Złote Jabłko Sądeckie”. Kapituła Konkursu Marszałkowskiego „O Kryształ Soli” przyznała w kategorii „Kultura” wyróżnienie za inicjatywy podejmowane na rzecz innych. W 2008 r. Minister Kultury i Dzie­dzictwa Naro­dowego przyznał Stowarzyszeniu Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2013 r. Bur­mistrz i Rada Miejska w Krynicy uhonorowali Stowarzy­szenie „Złotym Herbem Krynicy”

Zakończenie obchodów 35 lecia KST Galerii pod Kasztanem połączone z finisażem odbędzie sie
28 września 2023 o godz. 15.00 w Galerii Sztuki 'Siedlisko" w Centrum Kultury w Krynicy- Zdroju, ul.Piłsudskiego 19

 

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)3 sokol_logo kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453LOGO FILHARMONIA

slotwiny-logoLogoPCK (1)MGOK LogoProjekt bez tytułu (37)

 

1

2