Regulamin

REGULAMIN KINA JAWORZYNA II

1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Kasa kina otwierana jest na pół godziny przed pierwszym seansem, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
3. Bilety na dany seans można kupić w dowolnym momencie jego trwania.
4. Wejście na teren sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w danym dniu i na wyznaczoną godzinę.
6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie numerem miejsca.
8. Zarezerwowane bilety należy odebrać 15 minut przed rozpoczęciem seansu. Po tym czasie nieodebrane rezerwacje zostaną anulowane.
9. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom, osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym, rencistom, emerytom, na podstawie ważnej legitymacji.
10. Zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym potwierdzający jego zakup.
11. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
12. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
13. Na całym terenie budynku kina obowiązuje zakaz palenia.
14. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku jest zabronione. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.
15. Kasjer kina może odmówić sprzedaży biletu osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie rodziców lub opiekuna prawnego.
16. Na seansach grupowych dla młodzieży odpowiedzialność za zachowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych ponoszą opiekunowie grup.
17. Podczas seansów 3D należy oddać obsłudze kina okulary przy każdorazowym opuszczaniu sali.
18. Za zniszczenie lub zgubienie okularów 3D klient ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 100 zł.
19. W przypadku seansów grupowych dla młodzieży za zniszczenie lub zgubienie przez podopiecznych okularów 3D odpowiedzialność finansową ponosi opiekun danej grupy.
20. Na terenie kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
21. Obsługa kina ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
22. Obsługa kina nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni kina.

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)3 sokol_logo kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453LOGO FILHARMONIA

slotwiny-logoLogoPCK (1)MGOK LogoProjekt bez tytułu (37)

 

1

2