Krynickie jarmarki rękodzieła i produktów naturalnych

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

JARMARKÓW RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH

KRYNICA-ZDRÓJ 2024

Organizatorem JARMARKÓW RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH Krynica-Zdrój 2024 jest Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734-11-08-601.

 1. JARMARKI RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH odbywają się w terminach: 
  - 1 - 5. maja – jarmark majówkowy, 
  - 30. maja - 2. czerwca - jarmark czerwcowy,
  - 22. czerwca - 31. października - jarmark letni  
  na terenie Parku im. Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju (wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) w miejscu wskazanym przez Organizatora. Stoiska są czynne w godzinach: 10:00 – 18:00. 

 2. Istnieje możliwość wynajęcia stoiska wystawienniczego na cały okres trwania jarmarku, lub na wybrany dzień/dni. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia długoterminowe.

 3. Jarmarki są wydarzeniami towarzyszącym imprezom kulturalnym organizowanym w w/w miejscu.

 4. W JARMARKACH RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełnią następujące warunki:
  1. Na stoiskach wystawców mogą znajdować się wyłącznie: rzeźby, obrazy, wyroby koronkowe, wyroby bibułkowe, wyroby rękodzielnicze i tradycyjne, minerały, biżuteria, zioła, miody, regionalne artykuły spożywcze itp. Organizator ma prawo wyboru asortymentu.
  2. W Jarmarkach mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, w szczególności z obszaru Gminy Krynica – Zdrój.
  3. Wystawcy chcący wziąć udział w Jarmarkach, oprócz wysłania karty zgłoszeń muszą potwierdzić swoją obecność telefonicznie (tel. 018 471 07 54), pocztą elektroniczną (koncerty@ckkrynica.pl) lub osobiście (Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój) na 3 dni przed przyjazdem. Ilość miejsc dla wystawców jest ograniczona.
  4. Sprzedaż innych artykułów komercyjnych, masowych, nierękodzielniczych, itp. przedmiotów jest zabroniona i skutkuje skreśleniem z listy wystawców i usunięciem z imprezy w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów.

 5. W JARMARKACH RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH nie mogą brać udziału osoby, które nie spełniają warunków zawartych w pkt. 4 Regulaminu.

 6. Jarmarki odbywają się w drewnianych domkach wystawienniczych o wymiarach: 3m x 2m, z otwieranymi okiennicami na 3 strony. Wizualizacja domku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Każdy z domków posiada podpięty prąd oraz sub-licznik.

 7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przeznaczonych dla wystawców, zostaną one przyznane według kolejności zgłoszeń.

 8. Podczas jarmarku letniego w przypadku wyczerpania miejsc w domkach, istnieje możliwość przyjazdu z własnym namiotem. Możliwość taka dotyczy wyłącznie weekendów (piątek-niedziela), namioty muszą być w kolorze beżu / ecru, a o miejscu postawienia namiotu decyduje organizator. Dopuszcza się możliwość ustawienia namiotu o maksymalnych wymiarach 3m x 3m. Za dzierżawę miejsca pod namiot organizator pobiera dodatkową opłatę w kwocie 10 zł brutto za każdy dzień (szczegółowy cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 9. Wszystkie miejsca udostępniane są według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłatę za miejsce wystawca jest zobowiązany uiścić osobiście w kasie Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 19 w Krynicy-Zdroju lub przelewem na konto Centrum Kultury wskazane w cenniku do 5 dni roboczych przed pierwszym dniem udziału w jarmarku. W tytule przelewu: imię i nazwisko / nazwa firmy – JARMARK.

 10. Organizator wystawia faktury zbiorcze dla każdego wystawcy za udział w jarmarku na koniec danego miesiąca. W przypadku chęci otrzymania faktury wcześniej, wystawca musi zgłosić taką prośbę przed przyjazdem na jarmark.

 11. W przypadku odwołania udziału w jarmarku przez Wystawcę na 3 dni robocze przed przyjazdem, organizator zwraca 50% opłaty uiszczonej za udział. W przypadku odwołania udziału na później niż 3 dni robocze przed przyjazdem, wystawca nie otrzyma zwrotu opłaty.

 12. Wystawcy są zobowiązani do uiszczenia zapłaty za prąd wg sub-licznika na podstawie rachunku wystawionego po udziale w jarmarku. Spisanie sub-licznika odbywa się przy udziale Wystawcy w dniu rozpoczęcia jarmarku oraz po oddaniu stoiska. Wystawca ma obowiązek zgłosić wcześniej swój wyjazd lub zabezpieczyć stoisko zamykając je na klucz i nie udostępniając go osobom trzecim.

 13. Karta zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Kartę należy wypełnić w formie online – link do formularza znajduje się na stronach z informacjami o jarmarkach.

 14. Zgłoszeń należy dokonywać minimum na 7 dni przed przyjazdem na jarmark.

 15. Zgłoszenia osobiste i telefoniczne przyjmowane są w godzinach:. 11:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 16. Domki zostaną przypisane do wystawców w momencie zgłoszenia się liczby osób równej liczbie stanowisk. Informacje na temat numeru przypisanego stanowiska będą udostępniane przez koordynatora imprezy nie wcześniej niż na 3 dni przed przyjazdem wystawcy. Wystawcy będą informowani o lokalizacji również w dniu rozpoczęcia imprezy. W przypadku konfliktów spowodowanych miejscem stoiska, decydujący i obligatoryjny głos ma organizator.

 17. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie domki przeznaczone do zagospodarowania przez wystawców (krzesła, stoliki, regały wystawowe, nagrzewnice itp. zapewniają sobie wystawcy we własnym zakresie).

 18. Na terenie Parku im. Romana Nitribitta obowiązuje całkowity zakaz ruchu samochodowego! W celu zaopatrzenia stoiska, wystawca powinien używać wózka lub innego urządzenia, za pomocą którego przetransportuje produkty. Wystawcy mogą korzystać z parkingów wokół parku, tj. przy ul. Piłsudskiego, Cichej i Kościelnej. Udział w jarmarku nie zwalnia z opłaty parkingowej. Osoby, które wjadą na teren Parku samochodem, zostaną ukarane mandatami karnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami na wniosek organizatora.

 19. Podczas Jarmarku wystawcy mogą korzystać z toalet w Kinie Cyfrowym 3D Jaworzyna II.

 20. Wystawcy mają obowiązek dbania o czystość i pozytywny wizerunek swoich stoisk. W przypadku dopuszczenia się zaśmiecania terenu parku, właściciel stoiska zostanie ukarany odpowiednim mandatem i skreślony z listy wystawców. Po każdym dniu, wystawca jest zobowiązany o zabrania własnych śmieci z terenu Parku, bądź pozostawienie śmieci obok jednego ze śmietników, wyłącznie w specjalnym niebieskim worku zakupionym w Urzędzie Miejskim.

 21. Za wyrządzone na terenie Parku szkody, wystawcy odpowiadają finansowo.
 22. Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na jarmarkach, mają obowiązek:
  1. Okazać odpowiednie zezwolenia.
  2. Stosować rękawiczki jednorazowe w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nieumytych rąk.
  3. Zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – lad, używanego sprzętu, uchwytów, terminali płatniczych etc.
  4. Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów.
  5. Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.
  6. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

 23. Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi).

 24. Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców biorących udział w Jarmarku Regionalnym.

 25. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone o bezzwłoczne opuszczenie imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 26. Regulamin Jarmarku jest również dostępny na internetowej stronie Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju (www.ckkrynica.pl)

 27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu Wystawców.

Krynica-Zdrój, 12. kwietnia 2024 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu dla wystawców podczas JARMARKÓW RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH - Krynica-Zdrój 2024

CENNIK WYNAJMU STOISK*

KATEGORIA wg ASORTYMENTU

OPŁATA

DZIENNA:

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

(BRUTTO/1 DZIEŃ)

OPŁATA

DZIENNA:

PIĄTEK - NIEDZIELA

(BRUTTO/1 DZIEŃ)

OPŁATA TYGODNIOWA

(BRUTTO/7 DNI)

OPŁATA

MIESIĘCZNA

(BRUTTO/1 MIESIĄC -  niezależnie od ilości dni otwarcia stoiska)

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Krynica-Zdrój

0,00

0,00

0,00

0,00

Rękodzieło Artystyczne

(malarstwo na szkle, rzeźba, wyroby z drewna i wikliny, kowalstwo, malarstwo, ubrania, koce/skóry)

80,00

85,00

518,00

2.032,00

Stoiska komercyjne

(przedstawiciele sklepów, wytwórni, przedsiębiorstw)

100,00

120,00

684,00

2.672,00

Rękodzieło drobne

(biżuteria, tkactwo, pisanki, świece, mydła, zabawki, maskotki, drobne ozdoby filcowe, kosmetyki naturalne, witraże, ceramika)

60,00

65,00

392,00

1.536,00

Produkty spożywcze

producenci inni niż KGW (miody, wędliny, sery, proziaki, chleby, zioła)

70,00

75,00

455,00

1.784,00

OPŁATY DODATKOWE
Przyłącz prądu
(wg sub-licznika – płatne po zakończeniu udziału w jarmarku)
2 zł / kW
Opłata targowa Wliczona w cenę stoiska
 Namiot - dostawka opłata wg kategorii z cennika + 10 zł brutto/1 dzień

* - INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Opłaty dotyczą wynajmu drewnianych domków wskazanych w Regulaminie dla wystawców. 
 2. W przypadku artykułów, które nie zostały wymienione w cenniku decyzję w sprawie opłat podejmuje Organizator.
 3. Opłaty za stoisko należy uiścić przelewem do 5 dni roboczych przed przyjazdem na jarmark na konto Centrum Kultury – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA:
  59 8802 0002 2001 0006 7683 0002
  W tytule podając: "imię i nazwisko/ nazwa firmy – jarmark"


Załącznik nr 2 do Regulaminu dla wystawców podczas JARMARKÓW RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH - Krynica-Zdrój 2024:

KARTA ZGŁOSZENIA


Załącznik nr 3 do Regulaminu dla wystawców podczas JARMARKÓW RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH - Krynica-Zdrój 2024:

Whatsapp-image-2022-11-21-at-10.

/foto: PPHU Trak-Trans/

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)3 sokol_logo kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453LOGO FILHARMONIA

slotwiny-logoLogoPCK (1)MGOK LogoProjekt bez tytułu (37)

 

1

2