Festiwal im. Zbigniewa Wodeckiego

Jeśli lubisz śpiewać i chcesz się pochwalić swoim talentem wokalnym, wybierz jedną z piosenek Zbigniewa Wodeckiego, nagraj swoje wykonanie i wyślij nagranie. Profesjonalne jury dokona oceny a najlepszych wykonawców zaprosimy do występu na żywo, wśród których wyłonimy zwycięzców.

Organizatorem III Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Festiwalu im. Zbigniewa Wodeckiego jest Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego, a patronat honorowy objął Burmistrz Krynicy-Zdroju Pan Piotr Ryba.

Gala finałowa odbędzie się w pierwszej szkole, która otrzymała imię Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce. Mając na względzie przykład życia i dorobek utalentowanego artysty oraz jego chęć wspierania młodych zdolnych ludzi, mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów i wychowanków na festiwal, w którym młodzi ludzie będą mogli zaprezentować się w jednej z kategorii:

– muzyka: wokalna prezentacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego we własnej aranżacji, indywidualnie lub w większej grupie (np. zespół);

– sztuka (malarstwo, rysunek, grafika komputerowa): własna interpretacja dowolnej piosenki Zbigniewa Wodeckiego wyrażona obrazem – każda praca jednego autora, a jeden autor wykonuje tylko jedną pracę.

Piosenki dopuszczone do konkursu to te, które skomponował Zbigniew Wodecki. Listę można sprawdzić na stronie http://www.wodecki.pl/dyskografia.html (po kliknięciu w płytę należy sprawdzić przy tytule piosenki czy została skomponowana przez Zbigniewa Wodeckiego).

Uczestnikami mogą być uczniowie w wieku od klasy I-IV oraz V-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej.

Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Zapewniamy darmowy poczęstunek.

Zgłoszenia uczestników festiwalu przyjmowane są na karcie zgłoszeń. Wypełnij kartę, podpisz, zeskanuj i wyślij wraz z nagraniem lub zeskanowaną (może być zdjęcie) pracą plastyczną na adres sp.piorunka@edukrynica.pl  za pomocą Wetransfer: https://wetransfer.com/ (instrukcja przesłania znajduje się poniżej)

Termin dostarczenia prac: W związku z dużą liczbą zapytań o możliwość przesłania prac w terminie późniejszym organizatorzy ustalili przesunięcie terminu przekazania prac z 30 września na dzień 8 października 2021 r. (decyduje data wpływu) do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Piorunka 20, 33‑380 Krynica-Zdrój, e-mail: sp.piorunka@edukrynica.pl.

Przesłuchania konkursowe uczestników wyłonionych w drodze eliminacji oraz ogłoszenie wyników i koncert laureatów w kategorii muzyka nastąpi 27 października, w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Prace w kategorii sztuka zostaną ocenione do 20 października, o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni, a wręczenie nagród nastąpi 27 października w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce.

Laureaci I miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Festiwalu uczniom i podopiecznym w Państwa placówce i zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszym takim przedsięwzięciu w Polsce.

„Projekt realizowany  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego“.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeń znajdują się w regulaminie (załącznik do niniejszej wiadomości).

Organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce
Patronat honorowy nad festiwalem: Piotr Ryba – Burmistrz Krynicy-Zdroju
Partnerzy: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Koło Gospodyń Wiejskich w Piorunce

Z serdecznym zaproszeniem:
Katarzyna Wodecka-Stubbs – prezes Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego
Magda Brudzińska – dyrektor Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego
Tomasz Szczepanik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce

Szczegóły i zaąłczniki: Szkoła Podstawowa w Piorunce. 

Źródło: SP Piorunka

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)   3      sokol_logo    kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453

LOGO FILHARMONIA         LogoPCK (1)            MGOK Logo        Projekt bez tytułu (37)