Zimowe Jarmarki Rękodzieła i Produktów Regionalnych

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

ŚWIĄTECZNEGO I ZOMOWEGO JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH KRYNICA-ZDRÓJ 2022 / 2023

 1. Organizatorem ŚWIĄTECZNEGO I ZIMOWEGO JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH Krynica-Zdrój 2022/2023 jest Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
  z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 33-380 Krynica-Zdrój,
  NIP: 734-11-08-601.

 2. JARMARKI RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH odbywają się w terminach:

 • 10.12. - 18.12.2022 – jarmark świąteczny

 • 27.12.2022 – 08.01.2023 – jarmark zimowy

na terenie Parku im. Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju (wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) w miejscu wskazanym przez Organizatora. Stoiska są czynne w godzinach: 10:00 – 18:00.

 1. Jarmark jest wydarzeniem towarzyszącym imprezom kulturalnym organizowanym
  w w/w miejscu.

 2. Istnieje możliwość ustawienie stoiska wystawienniczego na cały okres trwania jarmarku, lub na wybrany dzień/dni. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia długoterminowe.

 3. W JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełnią następujące warunki:

  1. Na stoiskach wystawców mogą znajdować się wyłącznie: rzeźby, obrazy, wyroby koronkowe, wyroby bibułkowe, wyroby rękodzielnicze i tradycyjne, minerały, biżuteria, zioła, miody, regionalne artykuły spożywcze itp. Organizator ma prawo wyboru asortymentu.

  2. W Jarmarku mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, w szczególności z obszaru Gminy Krynica – Zdrój oraz artyści z Ukrainy.

  3. Wystawcy chcący wziąć udział w Jarmarku muszą wcześniej potwierdzić swoją obecność telefonicznie (tel. 018 471 07 54), pocztą elektroniczną (koncerty@ckkrynica.pl) lub osobiście (Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju,
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój). Ilość miejsc dla wystawców jest ograniczona.

  4. Sprzedaż innych artykułów komercyjnych, masowych, nierękodzielniczych, itp. przedmiotów jest zabroniona i skutkuje skreśleniem z listy wystawców i usunięciem z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 4. W JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH nie mogą wziąć udziału osoby, które nie spełniają warunków zawartych w pkt. 5 Regulaminu.

 5. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przeznaczonych do ustawienia stoisk wystawców, zostaną one przyznane według kolejności zgłoszeń.

 6. Miejsca udostępniane są według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłatę za miejsce wystawca jest zobowiązany uiścić przelewem na konto Centrum Kultury wskazane w cenniku do 5 dni roboczych przed pierwszym dniem udziału w jarmarku. W tytule przelewu: imię i nazwisko / nazwa firmy – JARMARK.

 7. W przypadku odwołania udziału w jarmarku przez Wystawcę na 3 dni robocze przed przyjazdem, organizator zwraca 50% opłaty uiszczonej za udział.

 8. Wystawcy są zobowiązani do uiszczenia zapłaty za prąd wg sub-licznika na podstawie rachunku wystawionego po udziale w jarmarku. Spisanie sub-licznika odbywa się przy udziale Wystawcy w dniu rozpoczęcia jarmarku oraz po oddaniu stoiska.

 9. Jarmark będzie się odbywać w drewnianych domkach wystawienniczych
  o wymiarach: 3m x 2m, z otwieranymi okiennicami na 3 strony. Wizualizacja domku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Każdy z domków będzie mieć podpięty prąd oraz sub-licznik.

 10. Karta zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Kartę można wypełnić także w formie online – link do formularza znajduje się na stronach
  z informacjami o jarmarku.

 11. Zgłoszeń należy dokonywać minimum na 7 dni przed przyjazdem na jarmark.

 12. Zgłoszenia osobiste i telefoniczne przyjmowane są w godzinach pracy Centrum Kultury – tj. 8:00 – 16:00 (Sb, Nd – biura nieczynne).

 13. Domki zostaną ponumerowane i przypisane do wystawców w momencie zgłoszenia się liczby osób równej liczbie stanowisk. Informacje na temat numeru przypisanego stanowiska będą udostępniane przez koordynatora imprezy nie wcześniej niż na 3 dni przed przyjazdem wystawcy. Wystawcy będą informowani o lokalizacji również w dniu rozpoczęcia imprezy. W przypadku konfliktów spowodowanych miejscem stoiska, decydujący i obligatoryjny głos ma organizator.

 14. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie domki przeznaczone do zagospodarowania przez wystawców (krzesła, stoliki, regały wystawowe, nagrzewnice itp. zapewniają sobie wystawcy we własnym zakresie).

 15. Na terenie Parku im. Romana Nitribitta obowiązuje całkowity zakaz ruchu samochodowego!
  W celu zaopatrzenia stoiska, wystawca powinien używać wózka lub innego urządzenia, za pomocą którego przetransportuje produkty. Wystawcy mogą korzystać z parkingów wokół parku, tj. przy ul. Piłsudskiego, Cichej i Kościelnej. Udział w jarmarku nie zwalnia
  z opłaty parkingowej. Osoby, które wjadą na teren Parku samochodem, zostaną ukarane mandatami karnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami na wniosek organizatora.

 16. Podczas Jarmarku wystawcy będą mogli korzystać z toalet w Kinie Cyfrowym 3D Jaworzyna II.

 17. Wystawcy proszeni są o dbanie o czystość i pozytywny wizerunek swoich stoisk.
  W przypadku dopuszczenia się zaśmiecania terenu parku, właściciel stoiska zostanie ukarany odpowiednim mandatem i skreślony z listy wystawców. Po każdym dniu, wystawca jest zobowiązany o zabrania własnych śmieci z terenu Parku, bądź pozostawienie śmieci obok jednego ze śmietników, wyłącznie w specjalnym niebieskim worku zakupionym w Urzędzie Miejskim.

 18. Za wyrządzone na terenie Parku szkody, wystawcy odpowiadają finansowo.

 19. Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na jarmarkach, mają obowiązek:

  1. okazać odpowiednie zezwolenia.

  2. Stosować rękawiczki jednorazowe w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa
   w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze
   a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak
   w przypadku nie umytych rąk.

  3. Zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – lad, używanego sprzętu, uchwytów, terminali płatniczych etc.

  4. Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów.

  5. Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.

  6. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

 20. Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi).

 21. Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców biorących udział w Jarmarku Regionalnym.

 22. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone o opuszczenie imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 23. Regulamin Jarmarku został rozesłany wraz z cennikiem, jest również dostępny na internetowej stronie Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju (www.ckkrynica.pl)

 24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu Wystawców.

Krynica-Zdrój, 14.11.2022 r


.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla wystawców podczas JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH - Krynica-Zdrój 2022 / 2023

CENNIK WYNAJMU STOISK*

KATEGORIA Jarmark ŚWIĄTECZNY Jarmark ZIMOWY

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Krynica-Zdrój

0,00 zł 0,00 zł

Rękodzieło Artystyczne

(malarstwo na szkle, rzeźba, wyroby z drewna i wikliny, kowalstwo, malarstwo, ubrania, koce/skóry)

70,00 zł / dzień

(brutto)

85,00 zł / dzień

(brutto)

Stoiska komercyjne

(przedstawiciele sklepów, wytwórni, przedsiębiorstw)

90,00 zł / dzień

(brutto)

120,00 zł / dzień

(brutto)

Rękodzieło drobne

(biżuteria, tkactwo, pisanki, świece, mydła, zabawki, maskotki, drobne ozdoby filcowe, kosmetyki naturalne, witraże, ceramika)

60,00 zł / dzień

(brutto)

75,00 / dzień

(brutto)

Produkty spożywcze

producenci inni niż KGW (miody, wędliny, sery, proziaki, chleby, zioła)

70,00 zł / dzień

(brutto)

85,00 zł / dzień

(brutto)

OPŁATY DODATKOWE

Przyłącz prądu
(wg sub-licznika – płatne po zakończeniu udziału w jarmarku)

0,71 zł / kW 0,71 zł / kW

Opłata targowa

Wliczona w cenę stoiska Wliczona w cenę stoiska

* - INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W przypadku artykułów, które nie zostały wymienione w cenniku decyzję w sprawie opłat podejmuje Organizator.

 2. Opłaty za stoisko należy uiścić przelewem do 5 dni roboczych przed przyjazdem na jarmark na konto Centrum Kultury – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA:
  59 8802 0002 2001 0006 7683 0002

      W tytule podając: imię i nazwisko/ nazwa firmy – jarmark świąteczny / zimowy.


Załącznik nr 2 do Regulaminu dla wystawców podczas JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH - Krynica-Zdrój 2022 / 2023:

KARTA ZGŁOSZENIA


Załącznik nr 2 do Regulaminu dla wystawców podczas JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH - Krynica-Zdrój 2022 / 2023:

WhatsApp Image 2022-11-21 at 10.37.25

/foto: PPHU Trak-Trans/

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)   3      sokol_logo    kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453

LOGO FILHARMONIA         LogoPCK (1)            MGOK Logo        Projekt bez tytułu (37)