Rezerwacja oraz sprzedaż biletów - 57. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW

na 57. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju 10-17 sierpnia 2024 r.

 
§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na koncerty odbywające się w ramach 57. Festiwalu m. Jana Kiepury, który odbędzie się w dn. 10-17.08.2024 r. w Krynicy -Zdroju, zwanego dalej Festiwalem.

§2

 1. Rezerwacja i sprzedaż biletów na koncerty Festiwalowe rozpoczyna się od 24 czerwca 2024 r. od godz. 10.00-14.00
 2.  Rezerwacja biletów kończy się w dniu 31 lipca 2024 r.
 3.  Rezerwacji biletów można dokonywać: a. telefonicznie pod nr tel. 18 471 07 54 , tel. 782 390 402 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 b. e-mailem na adres: promocia@ckkrynica.pl 
 4. Zapytanie o rezerwację biletów drogą telefoniczną i mailową nie jest równoznaczne z rezerwacją biletów. 
 5. Rezerwację uznaje się za przyjętą po dokonaniu płatności na konto bankowe w terminie 7 dni, licząc od dnia jej złożenia. Rezerwacji telefonicznych można dokonywać do dnia 31 lipca 2024. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju: Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój, nr konta 34 8802 0002 2002 2006 7683 0004.
 6.  Brak wpłaty traktowany jest, jako rezygnacja i rezerwacja jest automatycznie anulowana

§3

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest poprzez:
  a. aplikację „EKOBILET" zamieszczoną na stronie internetowej Festiwalu www.festiwalkiepury.pl,
  b. w okresie 24 czerwca — 31 lipca od godz: 10' do 14.40w dni robocze sprzedaż w Centrum Kultury pod adresem ul. Piłsudskiego 19, c. w okresie 03 sierpnia — 17 sierpnia 2024 r., w godz. 10.00-18.00 sprzedaż biletów prowadzona będzie w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju
 2.  Internetowa sprzedaż biletów odbywa się na podstawie regulaminu „Warunki zakupu i polityka prywatności" dostępnym na stronie http:Pekobilet.pliconditions.
 3.  Płatność za bilety może być dokonywana:
  a. Gotówką i kartą płatniczą : w kasie CK oraz Pijalni
  b. kartą płatniczą: na stronie internetowej Festiwalu
  c. przelewem — tylko w przypadku dokonanej wcześniej rezerwacji telefonicznej — na rachunek bankowy Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju: 34 8802 0002 2002 2006 7683 0004 ze wskazaniem w tytule wpłaty: imienia i nazwiska, dnia koncertu i ilości miejsc oraz danych do faktury.
 4.  Ceny biletów określa Cennik oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie. Cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5.  Ceny biletów ustalane podawane są w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku VAT.
 6.  Przy gotówkowym zakupie biletu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura jeśli klient poinformuje o tym fakcie przed wystawieniem paragonu.
 7. Faktura do paragonu może być tylko wówczas gdy na paragonie będzie NIP nabywcy. Chęć otrzymania faktury do paragonu trzeba zgłosić przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej tak, aby sprzedawca mógł wprowadzić NIP kupującego.

§4

 1. Rodzaje biletów:
  a. normalne - bilety kupowane indywidualnie na wybrane koncerty festiwalowe,
  b. karnety - bilety kupowane indywidualnie na wszystkie koncerty festiwalowe,
  c. zaproszenia - bilety zarezerwowane przez Organizatora,
  d. grupowe — przeznaczone dla Organizacji Pożytku Publicznego

 2. Ceny biletów są zróżnicowane dla poszczególnych koncertów, lokalizacji miejsc na widowni oraz rodzaju kupowanego biletu.
 3.  Uszkodzony bilet wstępu nie upoważnia do wejścia na koncert

§5

 1. W przypadku, gdy koncert nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Centrum, Centrum przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanym koncercie.
 2.  Zwrotu biletu z przyczyn leżących po stronie Kupującego można dokonać nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Festiwalu tj. do 27 lipca 2024 r.
 3.  Zwrot należności za zakupione bilety następuje na podstawie dostarczonego nienaruszonego biletu wraz z dołączonym paragonem lub potwierdzeniem dokonania przelewu. 
 4.  Zwroty biletów, w sytuacji opisanej w ust. 1-2, przyjmowane są w Kasie Festiwalowej .
 5.  W przypadku rezerwacji telefonicznej i dokonaniu płatności zwrot należności następuje na podstawie pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia rezygnacji przez Kupującego. 
 6. Zwrot należności będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego. 
 7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi. 8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

§6

 1.  Podczas koncertów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania koncertów oraz zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.
 2.  W przypadku zasłonięcia sceny przez operatorów telewizyjnych podczas koncertów, Organizator nie zwraca kosztów poniesionych za zakupione bilety.
 3.  Centrum Kultury nie posiada parkingów dla publiczności. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu.
 4.  Koncerty i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie. Miejsca należy zająć najpóźniej na 10 min. przed rozpoczęciem koncertu / spektaklu, dlatego Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię lub przydzielić inne miejsce (także w innej strefie) osobie, która nie zajęła miejsca na co najmniej 5 min. przed rozpoczęciem koncertu / spektaklu. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 5.  Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

  

Załącznik 1 do Regulaminu sprzedaży i rezerwacji biletów na 57. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju 10-17 sierpnia 2024 r.
CENNIK BILETÓW NA KONCERTY 57. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju 10-17 sierpnia 2024 r.


Koncert wieczorny w dniu 10,11,12,14,16,17 sierpnia 2024 :

Strefa A: 200 zł Strefa

B: 160 zł Strefa

C: 110

 
Koncerty w dniach 13, 15 sierpnia 2024 r:

Strefa A: 160 zł

Strefa B: 130 zł

Strefa C: 90 zł

 
Cena karnetu na wszystkie koncerty:
Strefa A: 1 300 zł (ponad 10% rabatu)

Strefa B: 1050 zł (ponad 10% rabatu)

Strefa C: 750 zł (ponad 10% rabatu)

 
Cena biletów grupowych:
Organizacje pożytku publicznego (tj.fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, szkoły) otrzymają rabat 15 % przy zakupie min 20 biletów na dane wydarzenie.

 
Koncerty w Amfiteatrze w cenie 40 zł. Cena karnetu nie obejmuje koncertów w Amfiteatrze

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI

CENNIK

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)3 sokol_logo kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453LOGO FILHARMONIA

slotwiny-logoLogoPCK (1)MGOK LogoProjekt bez tytułu (37)

 

1

2