Podpisanie porozumienia z Polskim Czerwonym Krzyżem

Kafelki do aktualności www.CK (11)

20 grudnia 2021 roku był szczególnym dniem w działalności naszego Centrum Kultury. To właśnie tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć Pana Andrzeja Lisa z Panem Dariuszem Cieślą z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu.

Pan Andrzej Lis jest znanym działaczem i społecznikiem. To właśnie o nim rozpisywały się media początkiem grudnia, kiedy to oddał setny litr krwi pełnej krwi jako honorowy krwiodawca, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa!

Wizyta w Centrum Kultury nie była przypadkowa. Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zawsze wspiera akcje charytatywne i działalność prospołeczną. Od lat staramy się pomagać w organizowaniu akcji krwiodawstwa, chociażby przez bezpłatne plakatowanie na terenie miasta, a w tym roku wspólnie ze starosądeckim oddziałem PCK oraz Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK mogliśmy uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji m.in. Sądeckiej Gali Krwiodawstwa, na której zagrała również nasza Krynicka Orkiestra Zdrojowa, czy Benefisu Pana Andrzeja Lisa. 20 grudnia br. nastąpiło oficjalne sformalizowanie naszej współpracy. Porozumienie o współpracy podpisały trzy podmioty:

  • Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu,

  • Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju,

  • oraz Stowarzyszenie Animatorzy Kultury, z którym współpracujemy i którego członkowie są aktywnymi krwiodawcami.

Podpisane porozumienie jest dla nas, jako Centrum Kultury niezwykłym wyróżnieniem i wyrazem wielkiego zaufania ze strony władz OR Polskiego Czerwonego Krzyża, za które bardzo dziękujemy. Jest to też ogromne zobowiązanie i przyczynek do dalszych, wspólnych działań.


Andrzej Lis jest aktywnym działaczem PCK, za swoją działalność i systematyczne oddawanie krwi został odznaczony już w 6.12.1989 r. Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2002 wraz z grupą krwiodawców założył Starosądecki Klub Honorowych Dawców Krwi, a patronat nad klubem objął Burmistrz Starego Sącza. Początkowo klub liczył 15 członków, by dziś zrzeszać już ponad 100 osób, które systematycznie oddają krew.

Andrzej Lis jest organizatorem otwartych akcji oddawania krwi: 1 czerwca (Dzień Dziecka) i 6 grudnia (z okazji Św. Mikołaja). Akcje odbywają się na plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu lub na starosądeckim rynku. Tylko na tych akcjach Klub zebrał ponad 400 litrów krwi. Każdego roku przed mikołajkami Pan Andrzej pozyskuje sponsorów, którzy fundują paczki, upominki i gadżety dla krwiodawców oraz dzieci.

Andrzej Lis jest również pomysłodawcą organizowania cyklicznych pogadanek i prelekcji na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, z którymi trafia do wielu szkół w powiecie nowosądeckim. Od 1989 r. do dnia dzisiejszego odbyło ponad 200 takich spotkań, w których uczestniczyło ok. 3 – 4 tys. młodych ludzi.

Andrzej Lis był również pomysłodawcą ustanowienia kapelana dla Krwiodawców Ziemi Sądeckiej.

Na jego osobistą prośbę i prezesów klubów HDK zrzeszonych na ziemi sądeckiej J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż przychylił się do prośby i powołał ks. Kan. Janusza Rybę na to stanowisko.

Kiedy w dniu 22.06.2018 r. Andrzej Lis został zaproszony do programu TVP „Pytanie na Śniadanie”, w którym opowiedział o swojej działalności w krwiodawstwie, będący razem z nim lekarz kardiolog Maciej Tyczyński pracujący w Klinice Kardiologii Inwazyjnej – Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie stwierdził, że oddana krew (wówczas 93 litry) mogła bezpośrednio uratować od 600 do 800 osób.

Pan Andrzej Lis jest osobiście bardzo zaangażowany w działalność społeczną i humanitarną. Angażuje zarówno środowisko młodzieżowe, jak również mieszkańców lokalnej społeczności. Swojej pasji poświęca wiele wolnego czasu i serca. Ponadto swoimi działaniami przyczynia się bardzo do promowania krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, jako instytucji zaangażowanej w ratowanie życia ludzkiego.

Wraz ze Starosądeckim Klubem Honorowych Dawców Krwi bierze udział w akcjach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK m.in. ”Walentynkowe oddawanie krwi”, oraz w akcjach ogólnokrajowych: „Młoda krew ratuje życie”; „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”; „Spokrewnieni służbą”; „Zbieramy krew dla Polski” organizowanej w wakacje.

Andrzej Lis w 2017 r. był inicjatorem całorocznej zbiórki krwi pod nazwą „725 litrów krwi na 725 lecie lokacji miasta Nowy Sącz”. Akcja odbyła się szerokim echem wśród mieszkańców w wyniku czego uzbierano 800 litrów krwi.

Andrzejowi Lisowi nie są obce wartości Czerwonego Krzyża, takie jak: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Jako przykładny mąż i ojciec oraz aktywny krwiodawca i działacz PCK może być stawiany za wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży, co gwarantuje wychowanie następnych pokoleń zdolnych do poświęceń na rzecz drugiego człowieka i głęboko oddanych idei pomocy dla potrzebujących.

/źródło: pck.malopolska.pl/

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)   3      sokol_logo    kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453

LOGO FILHARMONIA         LogoPCK (1)            MGOK Logo        Projekt bez tytułu (37)