PADDiM 2024

paddimtransp

REGULAMIN

XIX  Przeglądu Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży

PADDiM 2024

Krynica-Zdrój, 16 – 17 maja 2024 r.

 

Organizator: Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju

Patronat honorowy: Burmistrz Krynicy – Zdroju - Piotr Ryba

Termin i miejsce imprezy:

PRZESŁUCHANIA: 16 – 17 maja 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

Miejsce: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju (sala baletowa), ul. Piłsudskiego 19

KONCERT FINAŁOWY: odbędzie się 1 czerwca 2024 r.

CEL IMPREZY:

  • konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dzieci i młodzieży regionu,
  • podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonań artystycznych, wymiana doświadczeń oraz integracja i doskonalenie animatorów tego ruchu.
  • inicjowanie twórczych poszukiwań i wypowiedzi artystycznych.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

Przesłuchania odbywać się będą w następujących grupach wiekowych:

  • od 3 do 6 lat (dzieci młodsze)
  • od 7 do 10 lat (dzieci starsze)
  • od 11 do 15 lat (nastolatki)
  • od 16 do 19 lat (młodzież)

 

w następujących kategoriach:

     •  TANIEC
     •  MUZYKA:       
        ○ solista
        ○ zespół
        ○ gra na instrumencie
    • TEATR (przedstawienie, recytacja)
    • PLASTYKA (rysunek, malarstwo, formy przestrzenne i inne z wyłączeniem grafiki komputerowej)

W Przeglądzie Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży uczestniczą dzieci i młodzież reprezentujące placówki kultury, przedszkola, szkoły oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną na terenie Gminy Krynica-Zdrój. Zgłoszone do prezentacji mogą być również zespoły lub soliści poleceni przez osoby indywidualne.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zespołów, solistów przyjmowane będą:

   • na załączonym formularzu - KARTA ZGŁOSZEŃ najpóźniej do 10 maja 2024 r.liczy się data wpływu na adres:

      Centrum Kultury
      Piłsudskiego 19
      33 -380 Krynica – Zdrój
      tel. 18 471 07 50
      e-mail: biuro@ckkrynica.pl

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeń PISMEM DRUKOWANYM. Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie nie będą podlegać weryfikacji.

   • lub w postaci ANKIETY ONLINE najpóźniej do 12 maja 2024 r.liczy się data wpływu.

O dniu i godzinie występu organizator poinformuje uczestników telefonicznie do dnia 14 maja 2024 r.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Zespoły lub soliści wystąpią w terminie wyznaczonym przez organizatora w godzinach od 9.00 – 15.00 w dniach 16 -17 maja 2024 (o terminie zawiadamia organizator).

Czas trwania występu w przypadku grup teatralnych: do 15 minut, soliści i grupy taneczne (piosenka, taniec, recytacja, gra na instrumencie) oraz prezentacje prac plastycznych: 1 utwór / 1 praca maksymalnie 5 minut.

Ewidentne przekroczenie czasu trwania w stosunku do czasu zgłoszonego będzie traktowane jako dyskwalifikacja.

Zespoły obowiązuje krótki czas przygotowania technicznego do występu (montaż i demontaż). Na miejscu dostępne będą garderoby dla uczestników.

W przesłuchaniach i prezentacjach mogą brać udział osoby zasiadające na publiczności.

Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych przez organizatora.

Zespoły przyjeżdżają do Krynicy – Zdroju na koszt własny.

 

NAGRODY:

Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnika oraz dyplom za zajęcie I, II lub III miejsca w danej kategorii, natomiast zostaną przyznane również dwie nagrody główne:

  • GRAND PRIX - Nagroda Dyrektora Centrum Kultury
  • Nagroda Partnera 

Wyróżnieni uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie do 24 maja 2024 r. i zaproszeni na wręczenie nagród oraz koncert laureatów.

 

Koncert finałowy:

Koncert Laureatów odbędzie się w terminie 1 czerwca 2024 r. O miejscu koncertu Laureaci zostaną powiadomieni do 24 maja 2024. Podczas koncertu zostaną wręczone nagrody.

  

Życząc sukcesów artystycznych zapraszam do udziału 

w XIX Przeglądzie Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży

 

Tomasz Klimek

Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

Krynica – Zdrój, 10. kwietnia 2024 r.

 

Karta zgłoszenia do wydruku

Ankieta online (internetowa karta zgłoszenia)

Regulamin do pobrania

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, mieszczące się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój, który przetwarza dane osobowe celem realizacji PADDiM oraz statutowych celów. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania, przetwarzania lub ich usunięcia.

paddim2024-1

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)3 sokol_logo kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453LOGO FILHARMONIA

slotwiny-logoLogoPCK (1)MGOK LogoProjekt bez tytułu (37)

 

1

2