Krynickie jarmarki rękodzieła i produktów regionalnych

Jarmark organizowany w Parku im. Romana Nitribitta ma swoje ściśle określone zasady. Nie ma w nim miejsca na "chińszczyznę", czy artykuły masowej produkcji. Weryfikacja wystawców gwarantuje starannie dobrany asortyment będący najwyższej jakości rękodziełem. Na jarmarku prezentowane i sprzedawane są wyłącznie produkty ręcznie robione będące wytworami artystów, rękodzielników i twórców ludowych. Niejednokrotnie są to prawdziwe dzieła sztuki. Zasady panujące na jarmarku oraz dobry klimat i wręcz rodzinna atmosfera są cechami charakterystycznymi dla naszych wydarzeń.


REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH – KRYNICA-ZDRÓJ 2022

 1. Organizatorem JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH Krynica-Zdrój 2022 jest Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734-11-08-601.

 2. JARMARKI RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH odbywają się w terminach:

 • 29.04. - 03.05.2022 – jarmark majówkowy

 • 16.06. - 19.06.2022 – jarmark czerwcowy

 • 24.06. - 31.10.2022 – jarmark wakacyjny

na terenie Parku im. Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju (wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) w miejscu wskazanym przez Organizatora. Stoiska są czynne w godzinach: 10:00 – 18:00.

 1. Jarmark jest wydarzeniem towarzyszącym imprezom kulturalnym organizowanym
  w w/w miejscu.

 2. Istnieje możliwość ustawienie stoiska wystawienniczego na cały okres trwania jarmarku, lub na wybrany dzień/dni.

 3. W JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełnią następujące warunki:

  1. Na stoiskach wystawców mogą znajdować się wyłącznie: rzeźby, obrazy, wyroby koronkowe, wyroby bibułkowe, wyroby rękodzielnicze i tradycyjne, minerały, biżuteria, zioła, miody, regionalne artykuły spożywcze itp. Organizator ma prawo wyboru asortymentu.

  2. W Jarmarku mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, w szczególności z obszaru Gminy Krynica – Zdrój oraz artyści z Ukrainy.

  3. Wystawcy chcący wziąć udział w Jarmarku muszą wcześniej potwierdzić swoją obecność telefonicznie (tel. 018 471 07 54), pocztą elektroniczną (koncerty@ckkrynica.pl) lub osobiście (Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju,
   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój). Ilość miejsc dla wystawców jest ograniczona.

  4. Sprzedaż innych artykułów komercyjnych, przedmiotów jest zabroniona i skutkuje skreśleniem z listy wystawców i usunięciem z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 4. W JARMARKU RĘKODZIEŁA I PRODUKTÓW REGIONALNYCH nie mogą wziąć udziału osoby, które nie spełniają warunków zawartych w pkt. 5 Regulaminu.

 5. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przeznaczonych do ustawienia stoisk wystawców, zostaną one przyznane według kolejności zgłoszeń.

 6. Miejsca udostępniane są według cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłatę za miejsce wystawca jest zobowiązany uiścić w gotówce na miejscu w dniu udziału w jarmarku.

 7. Długość stoiska nie może przekraczać 3 metrów. W przypadku stosik, których długość przekracza 3 metry o ich udziale decyduje organizator, a opłata naliczana jest proporcjonalnie. Organizator nie udostępnia własnych stoisk dla wystawców.

 8. Karta zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Kartę można wypełnić także w formie online: KARTA ZGŁOSZENIA.

 9. Zgłoszeń należy dokonywać minimum na 3 dni przed przyjazdem na jarmark.

 10. Zgłoszenia osobiste i telefoniczne przyjmowane są w godzinach pracy Centrum Kultury – tj. 8:00 – 16:00 (Sb, Nd – biura nieczynne).

 11. Przy zgłoszeniu stoiska należy przedstawić Organizatorowi zdjęcie stoiska (namiotu lub innej konstrukcji). Organizator zastrzega sobie prawo wyboru stoisk.

 12. Miejsca zostaną ponumerowane i przypisane do wystawców w momencie zgłoszenia się liczby osób równej liczbie stanowisk. Informacje na temat numeru przypisanego stanowiska będą udostępniane przez koordynatora imprezy nie wcześniej niż na dzień przed przyjazdem wystawcy. Wystawcy będą informowani o lokalizacji również w dniu rozpoczęcia imprezy. W przypadku konfliktów spowodowanych miejscem stoiska, decydujący i obligatoryjny głos ma organizator.

 13. Organizator udostępnia tylko i wyłącznie miejsca przeznaczone do ustawienia własnych stoisk przez wystawców (krzesła, stoliki, regały wystawowe, itp. zapewniają sobie wystawcy we własnym zakresie). Wystawcy nie mogą wykorzystywać w swoich namiotach ławek parkowych.

 14. Na terenie Parku im. Romana Nitribitta obowiązuje całkowity zakaz ruchu samochodowego!
  W celu zaopatrzenia stoiska, wystawca powinien używać wózka lub innego urządzenia, za pomocą którego przetransportuje produkty. Wystawcy mogą korzystać z parkingów wokół parku, tj. przy ul. Piłsudskiego, Cichej i Kościelnej. Udział w jarmarku nie zwalnia z opłaty parkingowej. Osoby, które wjadą na teren Parku samochodem, zostaną ukarane mandatami karnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami na wniosek organizatora.

 15. Podczas Jarmarku wystawcy będą mogli korzystać z toalet w Kinie Cyfrowym 3D Jaworzyna II.

 16. Wystawcy proszeni są o dbanie o czystość i pozytywny wizerunek swoich stoisk.
  W przypadku dopuszczenia się zaśmiecania terenu parku, właściciel stoiska zostanie ukarany odpowiednim mandatem i skreślony z listy wystawców. Po każdym dniu, wystawca jest zobowiązany o zabrania własnych śmieci z terenu Parku, bądź pozostawienie śmieci obok jednego ze śmietników, wyłącznie w specjalnym niebieskim worku zakupionym w Urzędzie Miejskim.

 17. Za wyrządzone na terenie Parku szkody, wystawcy odpowiadają finansowo.

 18. Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na jarmarkach, mają obowiązek:

  1. okazać odpowiednie zezwolenia.

  2. Stosować rękawiczki jednorazowe w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.

  3. Zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – lad, używanego sprzętu, uchwytów, terminali płatniczych etc.

  4. Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów.

  5. Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.

  6. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

 19. Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi).

 20. Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców biorących udział w Jarmarku Regionalnym.

 21. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone o opuszczenie imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 22. Regulamin Jarmarku został rozesłany wraz z cennikiem, jest również dostępny na internetowej stronie Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju (www.ckkrynica.pl)

 23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu Wystawców.

Krynica-Zdrój, 12.04.2022 r.

Wypełnij kartę zgłoszenia on-line: KARTA ZGŁOSZENIA.


Cennik stoisk wystawienniczych:

KATEGORIA

CENA - kwota brutto / dzień
/cena zawiera opłatę targową/

Rękodzieło artystyczne (malarstwo na szkle, rzeźba, wyroby z drewna, wiklina, kowalstwo artystyczne, malarstwo, ubrania, koce, skóry)

70,00 zł

Rękodzieło drobne (biżuteria, tkactwo, haft Richelieu, haft krzyżykowy, pisanki, świece, mydła, zabawki / maskotki ręcznie szyte / szydełkowane, drobne ozdoby filcowe, kosmetyki naturalne, witraże, ceramika) 60,00 zł
Produkty spożywcze - producenci inni niż KGW (miody, sery, wędliny, proziaki, chleby, zioła i inne) 70,00 zł
Stoiska komercyjne (przedstawiciele sklepów, wytwórni)
90,00 zł
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Krynica-Zdrój 0,00 zł
Artysta / twórca z Ukrainy 0,00 zł
Stoiska stałe 1800 zł / miesiąc
OPŁATY DODATKOWE
przyłącz prądu niski - kasa fiskalna, oświetlenie, czajnik - wymagane własne okablowanie

(sub-licznik przy dzierżawach stałych)

przyłącz prądu wysoki - lodówki, piece, urządzenia gastronomiczne, maszyny do lodów i inne - wymagane własne okablowanie (sub-licznik przy dzierżawach stałych)

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Cena dotyczy stoiska o długości do 3 metrów.

 2. W przypadku artykułów, które nie zostały wymienione w cenniku decyzję w sprawie opłat podejmuje Organizator.

 3. Opłaty za stoisko należy uiścić gotówką w dniu udziału w Jarmarku. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi.


ROZMIESZCZEIE STOISK:

 1. 1 (4)

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)   3      sokol_logo    kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453

LOGO FILHARMONIA         LogoPCK (1)            MGOK Logo        Projekt bez tytułu (37)